Protecció de dades de caràcter personal

2 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

- Orientar la manera d'abordar l'anàlisi de riscos en protecció de dades- Adquirir els coneixements per realitzar l'anàlisi de riscos amb els requeriments de l'RGPD- Identificar les mesures necessàries per a l'eliminació o reducció dels riscos

Presencial
Durada
16,0 h
Acció formativa

- Identificar la necessitat de realitzar una avaluació d'impacte en protecció de dades- Orientar la manera d'abordar l'execució de les AIPD- Adquirir els coneixements per poder identificar i categoritzar els riscos que afecten a la privacitat- Adquirir els coneixements per avaluar els riscos dels tractaments de dades personals amb els requeriments de l'RGPD- Adquirir els coneixements per poder gestionar els riscos

Presencial
Durada
16,0 h