Protecció de dades de caràcter personal
Definició

Planificar, desenvolupar i avaluar projectes i actuacions encaminades a aconseguir una correcta adequació de l'organització i de l'actuació professional dels treballadors que la integren a la normativa vigent en matèria relativa a la protecció de dades de caràcter personal.

La competencia implica ...
Principis i fonaments bàsics establerts en la regulació de protecció de dades.
Drets en matèria de protecció de dades.
Obligacions i deures en matèria de protecció de dades.
Organització corporativa de la protecció de dades.
Funcions i obligacions del personal pel que fa al tractament de dades de caràcter personal.
Recollida i conservació de les dades. Usos i cessions que es poden realitzar.
Anàlisi de les principals situacions de risc que es poden donar i com afrontar-les.

0 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado