Selecció i provisió de recursos humans

2 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

- Aprofundir en els continguts de les bases de convocatòria
- Conèixer els aspectes essencials de la gestió dels processos selectius

Presencial
Durada
8 h
Acció formativa

- Aprendre a identificar i caracteritzar els trets distintius de la selecció de personal a les administracions locals.
- Conèixer i aplicar els criteris normatius i tècnics per a l’elaboració de les bases de les convocatòries.
- Conèixer i aplicar els diferents instruments de selecció.
- Contextualitzar els processos selectius segons les prescripcions de les Lleis de pressupostos.

Videoformació
Durada
6 h