Selecció i provisió de recursos humans

1 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

. Aprendre a identificar i caracteritzar els trets distintius de la selecció de personal a les administracions locals.
. Conèixer i aplicar els criteris normatius i tècnics per a l’elaboració de les bases de les convocatòries.
. Conèixer els criteris i aplicar els diferents instruments de selecció.
. Contextualitzar els processos selectius segons les prescripcions de les lleis de pressupostos i altra normativa d'aplicació.

Videoformació
Durada
8,0 h