Analista informàtic
Ens Local
Col·lectiu professional
Tècnic especialista
Àmbit funcional
Serveis de suport intern
Codi
XTESI011
Missió
Organitzar, desenvolupar i gestionar els diferents recursos informàtics de la corporació necessaris tant per a la gestió interna com per a la correcta prestació de serveis públics d'acord amb els procediments establerts, la legislació vigent i les indicacions del superior jeràrquic.
Funcions generals
1. Assessorar a la corporació en general, proporcionant la informació sobre temes propis de l'àmbit, procurant un sentit global d'actuació i coherent amb les capacitats de l'organització i el seus recursos.

2. Analitzar i estudiar les necessitats corporatives i dels usuaris, dissenyant solucions informàtiques i polítiques de desenvolupament de les aplicacions informàtiques.

3. Desenvolupar aplicacions informàtiques en els llenguatges d'ús de la corporació, en funció de la planificació establerta i de les necessitats dels serveis, així com aplicacions per ordinadors personals, de suport a les eines ofimàtiques estàndard.

4. Supervisar i avaluar el funcionament dels diferents recursos informàtics que la corporació empra per a la seva gestió interna i per a la correcta prestació de serveis públics.
X

Nom de la competència clau 1 2 3 4
Nivell
  • Carregant...

    Perfil de competències

    Fes clic a cercle per veure els recursos i accions formatives per a cada competència Competència clau Competència clau