Auxiliar geriatria
Ens Local
Col·lectiu professional
Suport operatiu
Àmbit funcional
Serveis de benestar social
Codi
XSOBS003
Missió
Proporcionar assistència als usuaris de programes d’intervenció geriàtrica, per tal de mantenir i, en la mesura del possible, millorar el seu benestar, atenent a l’estat de salut, autonomia i relacions amb l’entorn dels mateixos, a través de l’actuació coordinada amb el professional referent en cada cas.
Funcions generals
1. Atendre les necessitats bàsiques d’ordre fisiològic, netedat, higiene personal i mobilitat en el grau que l’estat de salut i autonomia dels usuaris ho exigeixi.

2. Vetllar per la màxima neteja, conservació, ús racional, i reposició de material, aparells i instrumental que sigui utilitzat en el desenvolupament de les seves activitats.

3. Col·laborar activament amb la resta d’agents implicats en l’assistència de l’usuari en la programació, realització i enregistrament d’activitats per tal d’afavorir i promoure la relació de l’usuari amb l’entorn.
X

Nom de la competència clau 1 2 3 4
Nivell
  • Carregant...

    Perfil de competències

    Fes clic a cercle per veure els recursos i accions formatives per a cada competència Competència clau Competència clau