Cap colla
Ens Local
Col·lectiu professional
Comandament operatiu
Àmbit funcional
Serveis de desenvolupament territorial
Codi
XCODT002
Missió
Organitzar, controlar i fer el seguiment de l'equip adscrit al seu àmbit, d'acord amb les instruccions emeses pel seu superior jeràrquic.
Funcions generals
1. Verificar i supervisar el dia a dia dels treballs efectuats pel seu equip de treball i organitzar l'activitat diària del personal, establint una adequada distribució de les càrregues de treball.

2. Informar de l'estat dels treballs de manteniment, reparació i obra nova efectuades per part del seu equip de treball.

3. Garantir l'adequat estat de les dependències i flota de vehicles, pel que fa al control de l'estoc del material emmagatzemat, estat i revisions dels vehicles, maquinària i estris de treball així com dels equips de protecció individual.

4. Col·laborar amb les funcions dels diferents llocs d'operari en la realització de treballs especialitzats.

5. Coordinar i col·laborar amb la resta de l'equip en el muntatge i desmuntatge de la infraestructura necessària per al desenvolupament de qualsevol tipus d'esdeveniment.
X

Nom de la competència clau 1 2 3 4
Nivell
  • Carregant...

    Perfil de competències

    Fes clic a cercle per veure els recursos i accions formatives per a cada competència Competència clau Competència clau