Cap policia
Ens Local
Col·lectiu professional
Directiu
Àmbit funcional
Serveis de seguretat ciutadana
Codi
XDISC001
Missió
Exercir el comandament immediat de la Policia local programant, dirigint, coordinant i supervisant les funcions pròpies del cos de policia i els seus recursos humans, econòmics i materials, sota les ordres i procediments de l'alcalde o regidor delegat i de la legislació vigent.
Funcions generals
1. Dirigir, coordinar i supervisar les operacions del cos, i també les activitats administratives, per assegurar-ne l'eficàcia.

2. Avaluar les necessitats de recursos humans i materials i formular les propostes pertinents.

3. Transformar en ordres concretes les directrius de l'objectiu a assolir, rebudes de l'alcalde o del càrrec en qui es delegui.

4. Informar l'alcalde, o el càrrec a qui es delegui, el funcionament del servei.

5. Complir qualsevol altra funció que li atribueixi la reglamentació municipal del cos.
X

Nom de la competència clau 1 2 3 4
Nivell
  • Carregant...

    Perfil de competències

    Fes clic a cercle per veure els recursos i accions formatives per a cada competència Competència clau Competència clau