Cap secció
Ens Local
Col·lectiu professional
Comandament executiu
Àmbit funcional
Transversal
Codi
XCETR002
Missió
Coordinar i desenvolupar les actuacions relacionades amb l'àmbit de la seva responsabilitat atenent a les directrius marcades pel seu superior jeràrquic.
Funcions generals
1. Supervisar i coordinar la gestió administrativa i tècnica dels diferents grups de treball que integren la Secció, establint els circuits corresponents, fixant les línies d’actuació operativa, establint els criteris per tal d'avaluar els resultats, i assignant i controlant l'acompliment dels objectius.
2. Gestionar els recursos humans, econòmics i materials dels que disposa la Secció, determinant els objectius a assolir i planificant els programes a desenvolupar.
3. Assignar, orientar i supervisar la planificació i disseny d'actuacions i projectes de la Secció, dins del marc de les directrius i orientacions del superior.
4. Analitzar i avaluar els resultats i impactes dels projectes i actuacions que es desenvolupen a la Secció, representant-la davant qualsevol interlocutor intern o extern.
5. Realitzar activitats tècniques i administratives de nivell superior: direcció tècnica i administrativa, gestió, estudi i proposta, preparació de normatives, elaboració d'informes, execució i control.
X

Nom de la competència clau 1 2 3 4
Nivell
  • Carregant...

    Perfil de competències

    Fes clic a cercle per veure els recursos i accions formatives per a cada competència Competència clau Competència clau