Cap servei
Ens Local
Col·lectiu professional
Comandament executiu
Àmbit funcional
Transversal
Codi
XCETR001
Missió
Responsabilitzar-se de la decisió, direcció, execució, coordinació i control del treball dels diferents àmbits funcionals integrats en el Servei.
Funcions generals
1. Dissenyar i planificar les línies d’actuació i objectius en matèria de la gestió del Servei.

2. Dirigir i coordinar els recursos humans, econòmics i materials de què disposa el Servei per tal d'assegurar els seus objectius.

3. Assignar, orientar i supervisar la planificació i disseny d’actuacions i projectes dels àmbits funcionals que en depenen, dins del marc de les directrius i orientacions polítiques transmeses.

4. Analitzar i avaluar els resultats i impactes dels projectes que desenvolupen els àmbits funcionals i els llocs de treball que en depenen del Servei.

5. Realitzar activitats tècniques i administratives de nivell superior: direcció tècnica i administrativa, gestió, estudi i proposta, preparació de normatives, elaboració d'informes, execució i control.
X

Nom de la competència clau 1 2 3 4
Nivell
  • Carregant...

    Perfil de competències

    Fes clic a cercle per veure els recursos i accions formatives per a cada competència Competència clau Competència clau