Director àrea
Ens Local
Col·lectiu professional
Directiu
Àmbit funcional
Transversal
Codi
XDITR002
Missió
Responsabilitzar-se de la direcció, gestió, control intern i de l'organització tècnica i administrativa de l'àrea, per a la consecució dels objectius fixats pels seus superiors, d'acord amb els procediments establerts per la corporació i la legislació vigent.
Funcions generals
1. Dissenyar i dirigir les estratègies, polítiques i procediments del seu àmbit d’actuació i orientar aquesta actuació amb la resta d'àrees.

2. Dirigir i gestionar els recursos humans, econòmics i materials de què disposa l'àrea per tal d'assegurar els seus objectius.

3. Assessorar la corporació en general, proporcionar a l'àrea informació sobre temes propis i dels àmbits que la conformen, i procurar un sentit global d'actuació coherent amb les capacitats i possibilitats de l'organització i els seus recursos.

4. Controlar i fer el seguiment del pressupost de l’àrea i determinar possibles desviacions, i proposar ampliacions o modificacions de crèdit.

5. Preparar informes tècnics sobre el funcionament de l'àrea i les actuacions realitzades i elaborar les propostes per millorar la gestió.
X

Nom de la competència clau 1 2 3 4
Nivell
  • Carregant...

    Perfil de competències

    Fes clic a cercle per veure els recursos i accions formatives per a cada competència Competència clau Competència clau