Director biblioteca
Ens Local
Col·lectiu professional
Comandament executiu
Àmbit funcional
Serveis d'acció ciutadana
Codi
XCEAC001
Missió
Dirigir i supervisar el funcionament de la biblioteca per a la consecució dels objectius fixats, d'acord amb els procediments establerts per la corporació i la legislació vigent.
Funcions generals
1. Gestionar la biblioteca tenint en compte els recursos humans, econòmics i materials disponibles i d’acord amb les directrius establertes per l'àmbit d'adscripció i els responsables municipals.

2. Planificar, organitzar, supervisar i avaluar les activitats del personal de la biblioteca i participar en la planificació de la seva formació permanent.

3. Definir els plans d’objectius anuals i línies d’actuació d’acord amb els responsables municipals i les directrius tècniques del servei encarregat de la coordinació bibliotecària.

4. Organitzar i gestionar el catàleg de serveis bibliotecaris (físics i virtuals) en els àmbits de formació, informació i promoció de la lectura d’acord a les necessitats dels usuaris.

5. Establir les directrius per a la gestió i manteniment del fons documental així com la seva política de desenvolupament.
X

Nom de la competència clau 1 2 3 4
Nivell
  • Carregant...

    Perfil de competències

    Fes clic a cercle per veure els recursos i accions formatives per a cada competència Competència clau Competència clau