Director centre cívic
Ens Local
Col·lectiu professional
Comandament executiu
Àmbit funcional
Serveis d'acció ciutadana
Codi
XCEAC005
Missió
Planificar, dirigir i coordinar els recursos disponibles al centre per a la consecució dels objectius fixats, d'acord amb les directrius i amb els procediments establerts per la corporació i per la legislació vigent.
Funcions generals
1. Dirigir i coordinar l'activitat que es desenvolupa des del centre, establint els circuits corresponents i una adequada distribució de les càrregues de treball.

2. Elaborar programes d'actuació i les previsions pressupostàries en relació als recursos humans, materials i financers necessaris per a la seva execució.

3. Fixar les directrius a seguir i establir els criteris per tal d'avaluar els resultats, controlant periòdicament l'acompliment dels objectius amb els seus responsables.

4. Realitzar activitats d'assessorament i direcció tècnica de caràcter superior, és a dir, funcions de gestió tècnica, estudi i proposta; preparació de normatives i elaboració d'informes.

5. Encarregar-se de la programació i planificació de les accions formatives i dels treballs que es desenvolupen dins les aules, per tal de que la seva consecució sigui satisfactòria.
X

Nom de la competència clau 1 2 3 4
Nivell
  • Carregant...

    Perfil de competències

    Fes clic a cercle per veure els recursos i accions formatives per a cada competència Competència clau Competència clau