Gestor atenció ciutadana
Ens Local
Col·lectiu professional
Suport administratiu
Àmbit funcional
Transversal
Codi
XSATR001
Missió
Atendre, informar i assessorar la ciutadania per gestionar i facilitar el desenvolupament de les diferents relacions entre la ciutadania i la corporació, treballant per a la millora contínua del servei ofert des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) i dels canals de comunicació emprats.
Funcions generals
1. Atendre, assessorar i informar la ciutadania, empreses i altres organitzacions del municipi sobre aspectes de la corporació.

2. Tramitar i gestionar les sol·licituds de la ciutadania, de les empreses i de les organitzacions així com les queixes i reclamacions rebudes.

3. Executar i implementar els plans i programes d'atenció a la ciutadania atenent les directrius del seu superior jeràrquic.

4. Participar i contribuir en el correcte funcionament dels processos i tràmits que l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) porta a terme i vetllar per una adequada atenció al ciutadà.
X

Nom de la competència clau 1 2 3 4
Nivell
  • Carregant...

    Perfil de competències

    Fes clic a cercle per veure els recursos i accions formatives per a cada competència Competència clau Competència clau