Infermer
Ens Local
Col·lectiu professional
Tècnic especialista
Àmbit funcional
Serveis de benestar social
Codi
XTEBS002
Missió
Cobrir les necessitats assistencials dels pacients del servei dins de l'àmbit de competències de la infermeria professional.
Funcions generals
1. Facilitar el diagnòstic, administrar i practicar procediments terapèutics i assegurar la vigilància de l'evolució dels pacients del servei.

2. Realitzar cures, sutures, sondatges, immobilitzacions, taponaments i d'altres procediments terapèutics prescrits o protocol·litzats de forma normalitzada.

3. Fer la valoració de l'estat del pacient, control de símptomes i resposta a la medicació prescrita.

4. Fer la comunicació al metge responsable del pacient de les incidències o dades d'interès.

5. Fer el registre precís i seqüencial de l'evolució del pacient i de les dades o incidències rellevants per al control de la seva evolució i la presa de decisions.
X

Nom de la competència clau 1 2 3 4
Nivell
  • Carregant...

    Perfil de competències

    Fes clic a cercle per veure els recursos i accions formatives per a cada competència Competència clau Competència clau