Monitor centre obert
Ens Local
Col·lectiu professional
Suport operatiu
Àmbit funcional
Serveis de benestar social
Codi
XSOBS002
Missió
Vetllar per la prevenció i pal·liació de les mancances detectades pels educadors, en cada cas, del grup de d'infants.
Funcions generals
1. Dissenyar i programar les activitats del Centre Obert Infantil i vetllar per tal de què es portin a terme.

2. Realitzar activitats per tal de fomentar els hàbits higiènics, alimentaris i socials correctes.

3. Encarregar-se de portar a terme els objectius individuals per a cada nen concertats amb l'educador corresponent.

4. Gestionar i tenir cura del material del centre amb coordinació amb els educadors.

5. Portar a terme les tasques de reforç que es considerin oportunes.

6. Establir contacte amb el pare o tutor corresponent, sempre que sigui necessari.

7. Elaborar una memòria anual de totes les activitats i programes realitzats en el Centre.

8. Encarregar-se de demanar i gestionar els recursos i les bestretes econòmiques dedicades al curs.
X

Nom de la competència clau 1 2 3 4
Nivell
  • Carregant...

    Perfil de competències

    Fes clic a cercle per veure els recursos i accions formatives per a cada competència Competència clau Competència clau