Operador informàtic
Ens Local
Col·lectiu professional
Suport operatiu
Àmbit funcional
Serveis de suport intern
Codi
XSOSI001
Missió
Atendre, assistir i assessorar al personal de la corporació davant les incidències i consultes realitzades, vetllar per la seguretat informàtica de la corporació, i col·laborar amb els superiors en el disseny i desenvolupament de programes i aplicacions informàtiques necessàries per a l’activitat de la corporació.
Funcions generals
1. Assessorar, informar i valorar les necessitats dels usuaris i usuàries de la corporació.

2. Modificar, actualitzar i revisar els apartats de la pàgina web de la corporació així com programes d'ús intern.

3. Col·laborar amb el disseny i desenvolupament de programes i aplicacions informàtiques necessàries per l’activitat de la corporació.

4. Participar en el foment i difusió de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació entre el personal de la corporació i amb la ciutadania.
X

Nom de la competència clau 1 2 3 4
Nivell
  • Carregant...

    Perfil de competències

    Fes clic a cercle per veure els recursos i accions formatives per a cada competència Competència clau Competència clau