Regidor
Ens Local
Col·lectiu professional
Càrrec electe
Àmbit funcional
Transversal
Codi
XELTR001
Missió
Representar políticament a la ciutadania, definir l’estratègia i les polítiques públiques dels municipis i garantir l’autonomia municipal en la gestió dels serveis i funcions públiques promovent i gestionant els interessos municipals, sempre d’acord amb la normativa vigent. Principalment, la seva missió es desenvolupar funcions de representació i de presa de decisions (polítiques).
Funcions generals
1. Definir les estratègies i polítiques públiques per al govern i administració dels municipis. Establir metes estratègiques i fixar criteris d’execució.

2. Dirigir o controlar l'activitat de l'ajuntament prenent les decisions relatives a la governació del municipi corresponents.

3. Elaborar i aprovar pressupostos a partir de les prioritats del govern i d’acord amb les ordenances fiscals.

4. Aprovar les ordenances municipals, les formes de gestió dels serveis, de la plantilla de personal, etc.

5. Coordinar el funcionament i el desplegament de les polítiques públiques que desenvolupin les competències que configuren l’àrea de govern assignada. Promocionar el desenvolupament del municipi.

6. Representar política a la ciutadania i representen també el municipi en les àrees de govern delegades.
X

Nom de la competència clau 1 2 3 4
Nivell
  • Carregant...

    Perfil de competències

    Fes clic a cercle per veure els recursos i accions formatives per a cada competència Competència clau Competència clau