Secretari
Ens Local
Col·lectiu professional
Habilitació nacional
Àmbit funcional
Serveis de suport intern
Codi
XHNSI001
Missió
Donar fe pública i assessorament legal preceptiu a la corporació d’acord amb els termes establerts per la legislació vigent que regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració local amb habilitació de caràcter estatal i, responsabilitzar-se de la direcció, gestió, control intern i organització tècnica i administrativa del seu àmbit de treball per a l’assoliment dels objectius fixats per la corporació.
Funcions generals
Amb caràcter general correspon a aquest lloc de treball la realització de les funcions descrites als articles 2 i 3 del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el Règim jurídic dels funcionaris de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional:
1. Donar fe pública a la corporació.

2. Donar assessorament legal preceptiu a la corporació.

I a banda d’aquestes:
3. Dirigir i gestionar els recursos humans, econòmics i materials que estiguin al seu càrrec per tal d’assegurar els seus objectius i programes.
X

Nom de la competència clau 1 2 3 4
Nivell
  • Carregant...

    Perfil de competències

    Fes clic a cercle per veure els recursos i accions formatives per a cada competència Competència clau Competència clau