Tècnic cooperació/relacions internacionals
Ens Local
Col·lectiu professional
Tècnic especialista
Àmbit funcional
Serveis de suport intern
Codi
XTESI013
Missió
Dissenyar, impulsar i gestionar els projectes de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional que es portin a terme al consistori, garantint-ne una adequada execució tècnica i pressupostària d'acord amb la normativa vigent i les directrius establertes.
Funcions generals
1. Identificar projectes de cooperació i cerca de convocatòries de subvencions per finançar-los, participant en l'elaboració de la sol·licitud tècnica i pressupostària del projecte que inclou la memòria tècnica i econòmica, i els formularis de sol·licitud.
2. Supervisar el desenvolupament dels projectes del seu àmbit de treball per assegurar-se de la seva execució d’acord amb els terminis establerts, els objectius fixats i els recursos previstos.
3. Gestionar la participació del voluntariat en els projectes i els agermanaments i les relacions solidàries amb ciutats agermanades i les activitats que se'n deriven.
4. Coordinar els diferents àmbits funcionals de l’ajuntament que participen en els projectes de cooperació i relacions internacionals i promoure campanyes ciutadanes d’ajut humanitari i sensibilització.
5. Elaborar informes tècnics per justificar l’estat i els resultats dels diferents projectes i coordinar els processos d’avaluació d’aquests i/o convenis, proporcionant la informació i les dades requerides pels seus comandaments o organismes que duen a terme l’avaluació.
6. Comunicar-se i representar la corporació davant els diferents agents externs implicats en els projectes: organismes, entitats o institucions del país on es duu a terme la cooperació, delegacions, entitats finançadores i altres stakeholders.
X

Nom de la competència clau 1 2 3 4
Nivell
  • Carregant...

    Perfil de competències

    Fes clic a cercle per veure els recursos i accions formatives per a cada competència Competència clau Competència clau