Tècnic diversitat/civisme/convivència/igualtat
Ens Local
Col·lectiu professional
Tècnic especialista
Àmbit funcional
Serveis d'acció ciutadana
Codi
XTEAC012
Missió
Dissenyar i desenvolupar programes específics i actuacions que atenguin les necessitats de la nova ciutadania, així com assessorar-los i orientar-los per a facilitar la seva integració a la comunitat, i fer-los coneixedors dels seus drets i deures per a l’adopció de valors i hàbits adequats de convivència.
Funcions generals
1. Estudiar i detectar les necessitats en matèria de diversitat, civisme i convivència dins del seu àmbit territorial, per realitzar una bona planificació de les activitats i de les polítiques a desenvolupar.

2. Elaborar i implementar projectes i serveis orientats a determinats col·lectius de persones del municipi, gestionant els serveis necessaris per a la seva execució.

3. Col·laborar amb l'avaluació i el seguiment dels programes i de les actuacions transversals en l'àmbit de diversitat, civisme i convivència.

4. Promoure i potenciar mediacions socioculturals en cas de conflictes entre la població.

5. Orientar, assessorar i facilitar informació a les persones al municipi en els diversos àmbits del seu interès.
X

Nom de la competència clau 1 2 3 4
Nivell
  • Carregant...

    Perfil de competències

    Fes clic a cercle per veure els recursos i accions formatives per a cada competència Competència clau Competència clau