Tècnic educació
Ens Local
Col·lectiu professional
Tècnic especialista
Àmbit funcional
Serveis d'acció ciutadana
Codi
XTEAC001
Missió
Gestionar, coordinar i executar, tant les competències municipals en l’àmbit educatiu com les polítiques municipals d’educació, mitjançant els diferents serveis, programes i/o projectes que promouen l’èxit educatiu, el desenvolupament comunitari, la participació i la col·laboració amb la comunitat educativa del municipi.
Funcions generals
1. Gestionar i executar les normatives referents a la legislació, tant de caràcter obligtòri com la municipal, en materia d’educació.
2. Coordinar tots els serveis que, en l'àmbit de l'educació, té creats o creï el municipi, per ell mateix o bé per raó de traspassos d'altres administracions.
3. Verificar el correcte funcionament dels centres educatius de titularitat municipal al municipi.
4. Informar, orientar i assessorar en matèria d'educació, tant a l’ambit intern com a la ciutadania en general.
5. Exercir, si s’escau, la representació institucional als consells escolars dels centres educatius públics i al consell escolar municipal.
6. Planificar i executar la gestió administrativa i pressupostaria de la Regidoria d’Educació.
7. Participar en la planificació i la gestió de les necessitats educatives del municipi (serveis d’orientació educativa, mapa escolar, oficines de matriculació, etc.)
8. Planificar i gestionar projectes encaminats a reforçar la qualitat de l’educació a la ciutat.
9. Planificar i gestionar i executar totes aquelles activitats educatives adreçades a la comunitat educativa en general i a l’escola en particular, tant en horari lectiu com no lectiu.
10. Participar i coordinar les accions relatives al Pla Estratègic Educatiu de la ciutat.
X

Nom de la competència clau 1 2 3 4
Nivell
  • Carregant...

    Perfil de competències

    Fes clic a cercle per veure els recursos i accions formatives per a cada competència Competència clau Competència clau