Tècnic esports
Ens Local
Col·lectiu professional
Tècnic especialista
Àmbit funcional
Serveis d'acció ciutadana
Codi
XTEAC008
Missió
Promoure, fomentar i potenciar les activitats físiques i esportives, elaborar programes i activitats adequades als usuaris del municipi i facilitar espais per tal de fer possible el seu desenvolupament, d'acord amb les directrius del seu superior jeràrquic.
Funcions generals
1.Programar, preparar i gestionar les activitats físiques i esportives, així com gestionar els recursos assignats a les diferents actuacions (materials, humans i econòmics).

2.Seguir i avaluar les activitats físiques i esportives executades, així com supervisar i gestionar les instal·lacions i equipaments esportius.

3.Promocionar i fomentar l'activitat física i l'esport en llur àmbit territorial.

4.Establir relacions amb les entitats esportives municipals i amb empreses del sector (contractes, etc.).

5. Analitzar les tendències de l'activitat física i l'esport.

6. Gestionar la comunicació interna i externa en relació a l'activitat física i l'esport.

7. Detectar, reconèixer i establir relacions amb els stakeholders del sistema esportiu local.
X

Nom de la competència clau 1 2 3 4
Nivell
  • Carregant...

    Perfil de competències

    Fes clic a cercle per veure els recursos i accions formatives per a cada competència Competència clau Competència clau