Tècnic mobilitat
Ens Local
Col·lectiu professional
Tècnic especialista
Àmbit funcional
Serveis de desenvolupament territorial
Codi
XTEDT007
Missió
Organitzar, gestionar i planificar la mobilitat de vehicles i vianants, així com tenir cura de tot el relatiu a l’àmbit de la via pública i dels espais públics del territori municipal així com organitzar i gestionar el transport públic urbà i interurbà.
Funcions generals
1. Organitzar i facilitar la mobilitat de vehicles i vianants al municipi.

2. Gestionar el manteniment i conservació de diferents elements de la via pública.

3. Planificar, organitzar i gestionar el transport públic urbà i interurbà.

4. Elaborar i redactar documents i resolucions tècniques pròpies de l’àmbit de la mobilitat i de la via pública.

5. Assessorar i donar suport tècnic en matèria de mobilitat i via pública, tant en l'àmbit intern (corporació) com en l'àmbit extern (institucions, organismes, empreses i usuaris en general), dins del terreny d'actuació pròpia.
X

Nom de la competència clau 1 2 3 4
Nivell
  • Carregant...

    Perfil de competències

    Fes clic a cercle per veure els recursos i accions formatives per a cada competència Competència clau Competència clau