Tècnic museu
Ens Local
Col·lectiu professional
Tècnic especialista
Àmbit funcional
Serveis d'acció ciutadana
Codi
XTEAC009
Missió
Prestar suport tècnic i assessorament en la gestió, programació i difusió dels fons i de les activitats del museu d’acord amb els recursos disponibles i els objectius previstos.
Funcions generals
1. Recercar, proposar ampliacions i reduccions, recepcionar, inventariar, documentar i vetllar per l’estat de conservació del fons permanent del museu tot coordinant i supervisant les intervencions de restauració de béns mobles.

2. Col·laborar amb altres àmbits de l’organització i tercers que tinguin competències i atribucions sobre el patrimoni cultural i natural del municipi.

3. Dissenyar i executar el programa anual d’activitats i gestió: exposicions, visites guiades i gestió d’espais, coordinant els serveis associats com són la vigilància i l’atenció al públic.

4. Assessorar, informar, estudiar i vetllar per la protecció del patrimoni immoble d’interès historicoartístic local.

5. Vetllar i coordinar amb els serveis competents municipals el manteniment i la seguretat de l’edifici que allotja el museu.
X

Nom de la competència clau 1 2 3 4
Nivell
  • Carregant...

    Perfil de competències

    Fes clic a cercle per veure els recursos i accions formatives per a cada competència Competència clau Competència clau