Tècnic prevenció riscos laborals
Ens Local
Col·lectiu professional
Tècnic especialista
Àmbit funcional
Serveis de suport intern
Codi
XTESI007
Missió
Elaborar i executar programes i activitats de prevenció de riscos laborals a partir de l’avaluació dels possibles riscos associats al lloc de treball, realitzar controls periòdics per a la protecció de la salut laboral i fomentar entre el personal de la corporació les bones pràctiques en matèria de prevenció de riscos laborals tot proporcionant una adequada formació en el tema.
Funcions generals
1. Planificar i elaborar programes i mesures de prevenció de riscos laborals.

2. Avaluar els riscos per a la prevenció i la seguretat de la salut laboral dels treballadors.

3. Actualitzar, revisar i realitzar controls periòdics de les condicions de treball del personal de la Corporació.

4. Formar, informar i difondre al personal de l’organització en matèria de prevenció de riscos laborals.
X

Nom de la competència clau 1 2 3 4
Nivell
  • Carregant...

    Perfil de competències

    Fes clic a cercle per veure els recursos i accions formatives per a cada competència Competència clau Competència clau