Tècnic protecció civil
Ens Local
Col·lectiu professional
Tècnic especialista
Àmbit funcional
Serveis de seguretat ciutadana
Codi
XTESC001
Missió
Organitzar, desenvolupar i supervisar les accions destinades a protegir les persones, els béns i el medi ambient davant situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofes i de calamitats públiques al territori de la corporació d'acord amb els procediments establerts, la legislació vigent i les indicacions del superior jeràrquic.
Funcions generals
1. Assessorar i donar suport tècnic en matèria de protecció civil, tant en l'àmbit intern (corporació) com en l'àmbit extern (institucions, organismes, empreses i usuaris en general), dins del terreny d'actuació pròpia.

2. Realitzar la previsió i planificació de les actuacions a realitzar i dels mecanismes adequats d’intervenció.

3. Elaborar, mantenir i revisar els diferents plans d’emergència municipal, així com elaborar les línies d’actuació per fer front a les situacions de greu risc, catàstrofe o calamitat pública.

4. Activar i posar en marxa els protocols, plans i intervencions previstes davant de situacions de risc i/o emergència.
X

Nom de la competència clau 1 2 3 4
Nivell
  • Carregant...

    Perfil de competències

    Fes clic a cercle per veure els recursos i accions formatives per a cada competència Competència clau Competència clau