Tècnic protocol
Ens Local
Col·lectiu professional
Tècnic especialista
Àmbit funcional
Serveis de suport intern
Codi
XTESI010
Missió
Dissenyar, organitzar i preparar els actes institucionals i oficials preservant els criteris protocol·laris i cerimonials, i establir i mantenir des de la Corporació unes adequades relacions tant externes (amb les entitats, les associacions municipals i la societat civil) com internes.
Funcions generals
1. Elaborar el Reglament municipal de protocol i dissenyar i controlar els aspectes protocolaris necessaris per donar una adequada resposta a les necessitats i peticions rebudes al Gabinet d'Alcaldia.

2. Fer un seguiment de les diverses publicacions emeses per la corporació o contractades als mitjans de comunicació, així com controlar el compliment del Reglament de protocol en els actes que s'organitzen.

3. Preparar, organitzar i desenvolupar actes institucionals i oficials.

4. Gestionar les relacions externes de l’Ajuntament (entitats, associacions i organitzacions municipals, ciutadania) i oferir assessorament intern (personal de l’organització, grups municipals, òrgans de govern).
X

Nom de la competència clau 1 2 3 4
Nivell
  • Carregant...

    Perfil de competències

    Fes clic a cercle per veure els recursos i accions formatives per a cada competència Competència clau Competència clau