Tècnic recursos humans
Ens Local
Col·lectiu professional
Tècnic especialista
Àmbit funcional
Serveis de suport intern
Codi
XTESI004
Missió
Gestionar i col·laborar en la implementació i execució dels procediments de la corporació en matèria de recursos humans, d’acord amb les directrius del seu superior immediat i les normes legals vigents, amb l’objectiu d’aconseguir un bon funcionament dels instruments de planificació i ordenació de personal.
Funcions generals
1. Administrar i controlar els aspectes i incidències referits a l’administració del personal.

2. Gestionar i actualitzar els instruments de planificació i ordenació dels recursos humans.

3. Col·laborar en la gestió de les relacions laborals participant en les reunions amb els agents implicats en tots aquells temes derivats de la negociació col·lectiva.

4. Participar en el desenvolupament de projectes vinculats a la gestió de persones i l’estructura organitzativa.

5. Assessorar a la corporació en les matèries jurídiques que es refereix la gestió de personal, tant de funció pública com de dret laboral.
X

Nom de la competència clau 1 2 3 4
Nivell
  • Carregant...

    Perfil de competències

    Fes clic a cercle per veure els recursos i accions formatives per a cada competència Competència clau Competència clau