Telefonista
Ens Local
Col·lectiu professional
Subaltern
Àmbit funcional
Serveis de suport intern
Codi
XSUSI002
Missió
Atendre el servei de comunicacions telefòniques, tot procurant aplicar correctament les normes d'atenció al client i canalitzant el flux d'informació intern i extern de l’ajuntament.
Funcions generals
1. Atendre les trucades de l’exterior i l’interior del recinte, distribuint-les correctament mitjançant el maneig dels equips pertinents, així com tenir cura del seu estat de conservació i manteniment.

2. Informar al públic dels telèfons del centre i de la localització dels serveis, o bé adreçar-les a la persona o departament on podran resoldre la seva demanda.

3. Atendre al públic en qüestions relacionades amb els serveis que es presten al centre, i que estigui facultada per respondre.

4. Establir sistemes de recerca d’informació necessàries per al correcte desenvolupament de les funcions (localització del personal, substitucions...)

5. Emplenar els corresponents fulls de control d’indicadors de gestió referents a fax, centraleta, volums de trucades...
X

Nom de la competència clau 1 2 3 4
Nivell
  • Carregant...

    Perfil de competències

    Fes clic a cercle per veure els recursos i accions formatives per a cada competència Competència clau Competència clau