Treballador social
Ens Local
Col·lectiu professional
Tècnic especialista
Àmbit funcional
Serveis de benestar social
Codi
XTEBS004
Missió
Detectar i intervenir amb persones i/o famílies en situacions de risc o exclusió social per tal de millorar el seu benestar i la seva integració social a l’entorn, posant al seu abast els recursos disponibles de la corporació o mitjançant altres administracions, institucions o entitats privades per tal d'aconseguir els objectius fixats, d'acord amb els procediments establerts i la legislació vigent.
Funcions generals
1. Detectar, analitzar i prevenir situacions de risc o d’exclusió social en casos individuals, familiars i col·lectius.

2. Diagnosticar, intervenir, fer seguiment i avaluar casos individuals i familiars relatius a situacions de risc o d’exclusió social.

3. Elaborar, tractar i tramitar la documentació derivada dels casos i actuacions al seu càrrec.

4. Coordinar actuacions amb diverses entitats i/o òrgans per tal de realitzar actuacions conjuntes en l’àmbit.

5. Informar, orientar i assessorar sobre els serveis, recursos i prestacions dels sistemes de protecció de l’àmbit.
X

Nom de la competència clau 1 2 3 4
Nivell
  • Carregant...

    Perfil de competències

    Fes clic a cercle per veure els recursos i accions formatives per a cada competència Competència clau Competència clau