Zelador
Ens Local
Col·lectiu professional
Suport operatiu
Àmbit funcional
Serveis de desenvolupament territorial
Codi
XSODT001
Missió
Realitzar funcions inspectores i les tasques auxiliars que se'n derivin prestant suport a l'activitat desenvolupada des de l'àmbit al qual s'adscriu per tal d'assolir els objectius previstos.
Funcions generals
1. Realitzar inspeccions fruit de denúncies per tal de poder tramitar les ordres d'execució i procedir a les inspeccions de seguiment d'aquestes ordres.

2. Realitzar inspeccions relatives a les llicències de primera ocupació.

3. Emetre els informes derivats de les diferents inspeccions realitzades.

4. Realitzar treballs de delineació en l'àmbit urbanístic procedint al manteniment cartogràfic dels plànols d'obres finalitzades i en curs i a la introducció de modificacions urbanístiques en general.

5. Realitzar treballs de suport estadístic mantenint actualitzat el nombre de llicències, habitatges, etc.

6. Prestar suport puntual en període d'eleccions mitjançant la realització de plànols d'orientació, la retolació de les taules, etc.
X

Nom de la competència clau 1 2 3 4
Nivell
  • Carregant...

    Perfil de competències

    Fes clic a cercle per veure els recursos i accions formatives per a cada competència Competència clau Competència clau