Abordatge integral de les violències masclistes des de l'àmbit local: els protocols d'intervenció coordinada

Acció formativa

Abordatge integral de les violències masclistes des de l'àmbit local: els protocols d'intervenció coordinada

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania
Requisits
Adreçat, preferentment, a professionals que formen part de les comissions de seguiment o dels circuits d'actuació en violència masclista.Formació requerida per sol·licitar suport tècnic per a l'elaboració o revisió d'un protocol.
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
18
Màxim
25
Canal
Presencial
Durada:
16,0 h
Presencial
16,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

• Marc conceptual legal de la violència masclista.• Efectes de la violència masclista en les dones i nens i nenes que la pateixen. • Model d'intervenció integral: prevenció, detecció, atenció i recuperació.• Accions de sensibilització i prevenció. • Habilitats i estratègies d'atenció.• El procés de recuperació.• Importància del treball en xarxa.• Eines per elaborar i/o actualitzar els protocols d'actuació.

• Actualitzar els coneixements en relació al marc de comprensió de la violència masclista i al marc legal d'aplicació.• Conèixer el model d'abordatge integral de la violència masclista.• Consensuar el model d'intervenció des del qual plantejar les actuacions professionals.• Adquirir eines teòriques i metodològiques que facilitin la intervenció, la coordinació i el treball en xarxa.

Explicacions teòriques, dinàmiques participatives i pràctiques.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Suport operatiu Serveis de benestar social Treballador familiar Programes d'actuació davant la violència masclista
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic diversitat/civisme/convivència/igualtat Programes d'actuació davant la violència masclista
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic educació Programes d'actuació davant la violència masclista
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic joventut Programes d'actuació davant la violència masclista
Tècnic especialista Serveis de benestar social Educador social Programes d'actuació davant la violència masclista
Tècnic especialista Serveis de benestar social Infermer Programes d'actuació davant la violència masclista
Tècnic especialista Serveis de benestar social Metge Programes d'actuació davant la violència masclista
Tècnic especialista Serveis de benestar social Psicòleg Programes d'actuació davant la violència masclista
Tècnic especialista Serveis de benestar social Tècnic infància/família/gent gran/inclusió Programes d'actuació davant la violència masclista
Tècnic especialista Serveis de benestar social Treballador social Programes d'actuació davant la violència masclista