Abordatge integral de les violències masclistes a nivell municipal

Acció formativa

Abordatge integral de les violències masclistes a nivell municipal

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
25
Canal
Videoformació
Durada:
8,0 h
Presencial
0,0 h
Videoformació
8,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
Curs

Programa, avaluació i acreditació

Marc conceptual legal de la violència masclistaEfectes de la violència masclista en les dones i nens i nenes que la pateixen Model d'intervenció integral: prevenció, detecció, atenció i recuperació Accions de sensibilització i prevenció. Habilitats i estratègies d'atenció El procés de recuperació. Importància del treball en xarxaEines per elaborar i/o actualitzar els protocols d'actuació

Actualitzar els coneixements en relació al marc de comprensió de la violència masclista i al marc legal d'aplicacióConèixer el model d'abordatge integral de la violència masclistaConsensuar el model d'intervenció des del qual plantejar les actuacions professionals Adquirir eines teòriques i metodològiques que facilitin la intervenció, la coordinació i el treball en xarxa

Combinació d’explicacions teòriques i dinàmiques participatives
Assistència
Presència
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament operatiu Serveis de seguretat ciutadana Caporal policia Actuació policial de proximitat a la ciutadania i comunitària
Comandament operatiu Serveis de seguretat ciutadana Sergent policia Actuació policial de proximitat a la ciutadania i comunitària
Suport operatiu Serveis de benestar social Treballador familiar Programes d'actuació davant la violència masclista
Suport operatiu Serveis de seguretat ciutadana Agent policia Actuació policial de proximitat a la ciutadania i comunitària
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic diversitat/civisme/convivència/igualtat Programes d'actuació davant la violència masclista
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic educació Programes d'actuació davant la violència masclista
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Tècnic joventut Programes d'actuació davant la violència masclista
Tècnic especialista Serveis de benestar social Educador social Programes d'actuació davant la violència masclista
Tècnic especialista Serveis de benestar social Infermer Programes d'actuació davant la violència masclista
Tècnic especialista Serveis de benestar social Metge Programes d'actuació davant la violència masclista
Tècnic especialista Serveis de benestar social Psicòleg Programes d'actuació davant la violència masclista
Tècnic especialista Serveis de benestar social Tècnic infància/família/gent gran/inclusió Programes d'actuació davant la violència masclista
Tècnic especialista Serveis de benestar social Treballador social Programes d'actuació davant la violència masclista