Abús sexual infantil (Nivell 2). La responsabilitat dels professionals davant diferents vulnerabilitats

Acció formativa

Abús sexual infantil (Nivell 2). La responsabilitat dels professionals davant diferents vulnerabilitats

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis de Benestar Social
Requisits
Haver realitzat prèviament el curs “Eines per a la detecció, prevenció i intervenció en situacions d'abús sexual infantil” impartit per Pilar Polo.
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
22
Canal
Presencial
Durada:
20,0 h
Presencial
20,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

SESSIÓ 1.- Vulnerabilitat i abús a través dels anys:• Contextualització de la victimització sexual infantil i el seu estudi: Victimologia del desenvolupament• Vulnerabilitat i abús a la infància• Vulnerabilitat i abús a l’adolescència• Vulnerabilitat i abús a persones amb discapacitatSESSIÓ 2.- Vulnerabilitat a l’entorn virtual:• Contextualització de la victimització sexual infantil a través d’internet • Sexting, sextorsion, porn revenge, online child grooming i ciberassetjament sexual • Reducció de riscos: vulnerabilitat, resiliència i protecció.SESSIÓ 3.- Vincles de responsabilitat i actuació legal davant de l’abús sexual infantil:• Anàlisis de les conseqüències legals de denunciar a comissaria/fiscalia/jutjat• Funció dels hospitals de referència i incidència en el procés penal• Diligències de prova, funcionament del procés legal i jutjats d’instrucció• Drets de la víctima, funció de l’acusació particular i mesures cautelars SESSIÓ 4.- Límits de la responsabilitat professionals davant l’abús sexual infantil:• Intervenció psicosocial• Circuits d'actuació• Protocols i recursos existents

Aprofundir en l’abús sexual infantil segons l’especificitat del col·lectiu vulnerable, els vincles de responsabilitat entre la xarxa i els límits de responsabilitats de cada rol.

Es combinaran les exposicions teòriques, amb les dinàmiques de grup i el treball en grup. I es partirà sempre del treball de casos.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis de benestar social Educador social Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Serveis de benestar social Psicòleg Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Serveis de benestar social Tècnic infància/família/gent gran/inclusió Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Serveis de benestar social Treballador social Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials