Aprèn a calcular la viabilitat de les teves instal·lacions d'autoconsum amb fotovoltaica, biomassa i energia solar tèrmica

Acció formativa

Aprèn a calcular la viabilitat de les teves instal·lacions d'autoconsum amb fotovoltaica, biomassa i energia solar tèrmica

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis de Medi Ambient
Nombre de participants:
Mínim
12
Òptim
15
Màxim
30
Canal
Videoformació i en línia
Durada:
15,0 h
Presencial
0,0 h
Videoformació
12,0 h
Treball en línia
3,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

BLOC FOTOVOLTAICA (FV) - Autoconsum FV. Context actual. Tipus d’instal·lacions segons normativa.- Energia solar fotovoltaica: característiques i aplicacions. - Estudi de viabilitat, dimensionament i disseny bàsic (m, coberta disponible, orientació, consums edifici). Instal·lacions compartides. - Treball pràctic amb l’eina de càlcul simplificada i resolució de dubtes pendents.BLOC SOLAR TÈRMICA- Procés de registre/ legalització per a cada tipus d’instal·lació: documentació requerida. - Introducció a l'energia solar tèrmica de baixa temperatura. - Elements que formen una instal·lació.- Normativa vigent (RITE, CTE...) - Requisits de manteniment.- Treball pràctic amb l’eina de càlcul simplificada i resolució de dubtes pendents.BLOC BIOMASSA- Introducció a la biomassa forestal per ús tèrmic: tipus d'equips, components principals d'una instal·lació. Transport i subministrament de la biomassa. Descàrrega i ompliment de Sitges.- Emmagatzematge. Tipus de biomassa. Abastiment de matèria prima. - Aspectes normatius (CTE, RITE, etc.) Manteniments. Continguts mínims d'un projecte.- Treball pràctic amb l’eina de càlcul simplificada i resolució de dubtes pendents.

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 7. Energia neta i assequible, 9. Indústria, innovació i infraestructures i 13. Acció climàtica.Proporcionar l'ABC de cada tecnologia.Identificar les dades mínimes necessàries per estudiar la viabilitat de les instal·lacions.Conèixer els tràmits i procediments de legalització de les instal·lacions.Exposar la normativa actualment vigent en l’àmbit de l’autoconsum.Proporcionar eines de càlcul simplificades per calcular les diferents instal·lacions, així com consells pràctics a l'hora de decidir ubicació i disseny.

Tot el curs s’impartirà virtualment. Es realitzaran tres blocs diferenciats per cadascuna de les tecnologies estudiades. Per cada tecnologia, s'impartirà la teoria amb un seguit de vídeos de curta durada i al final de cada bloc es farà una trobada síncro
Assistència
Producte de treball
La metodologia d'avaluació serà l’assistència, les observacions i/o aportacions al fòrum i les activitats proposades pels docents
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Arquitecte Activitats de gestió ambiental
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Arquitecte tècnic Activitats de gestió ambiental
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer Projectes de millora energètica
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer tècnic Projectes de millora energètica
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Tècnic medi ambient Projectes de millora energètica