Aproximació a les tipologies documentals municipals de l’Antic Règim

Acció formativa
Aproximació a les tipologies documentals municipals de l’Antic Règim
Àmbit promotor de formació:
Gerència de Serveis de Cultura
Requisits:
Arxivers i arxiveres de la Xarxa d'Arxius Municipals
Nombre de participants: Mínim 15 | Òptim 25 | Màxim 40
Canal:
Videoformació
Durada: 3,0 h | Presencial 0,0 h | Videoformació 3,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
Sessió de formació

Programa, avaluació i acreditació

Context històric:
▪Administració municipal i termes jurisdiccionals, segles XIII-XVII.
▪Administració municipal a partir del Decret de Nova Planta.
▪La transició del municipi d’Antic Règim al municipi modern.

Tractament de la documentació municipal d’Antic Règim:
▪Classificació de la documentació municipal d’Antic Règim.
▪Tipologies de la documentació municipal d’Antic Règim.

▪Fer una aproximació al funcionament de les estructures administratives locals d’Antic Règim i la seva concreció en la producció documental i en les sèries documentals més habituals que s’han conservat.

Teoria i pràctica
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis de suport intern Arxiver Gestió dels arxius municipals