Arquitectura i salut: obra pública municipal saludable

Acció formativa

Arquitectura i salut: obra pública municipal saludable

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic
Requisits
Tècnics municipals que decideixen sobre com es fa l’habitatge públic, equipaments, espai públic, etc.
Nombre de participants:
Mínim
20
Òptim
30
Màxim
35
Canal
Videoformació amb aula virtual
Durada:
20,0 h
Presencial
0,0 h
Videoformació
20,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
Curs

Programa, avaluació i acreditació

1. Urbanisme i salut.- Què considerem quan parlem de fer urbanisme saludable?- Quins paràmetres ha de tenir present l’urbanisme saludable?- Altres temàtiques sectorials relacionades amb l’urbanisme que tenen vincle amb la salut: mobilitat, canvi climàtic, etc.- Exemples.2. Espai públic i salut.- Què considerem quan parlem de fer un espai públic saludable?- Què hauríem de fomentar i què hauríem d’evitar?- Partint de la ciutat/municipi que tenim i, en base a on tenim els espais públics, què podem millorar?- Com podem analitzar la qualitat d’un espai públic des de la òptica de la salut?- Com es pot adaptar un espai públic en temps de Covid?- Exemples d’espais públics pensats des de la òptica de la salut3. Salut a les edificacions: habitatges i equipaments.- Quins són els factors a tenir present per a fer que els equipaments i els habitatges siguin saludables?- Criteris pel que fa a distribució- Criteris pel que fa a instal·lacions- Criteris pel que fa a materials- Criteris pel que fa a situacions d’emergència Covid – adaptació d’equipaments- Exemples d’equipaments pensats des de l’òptica de la salut- Exemples d’habitatges pensats des de l’òptica de la salut

-Oferir una visió global als tècnics municipals sobre com introduir la salut en els diferents camps de l’obra pública municipal, des de la posició de l’arquitecte/a municipal i/o aparellador/a i/o enginyer/a municipal.- Complementàriament, formar als propis serveis tècnics interns DIBA, especialment en els temes d’edificació.

Exposcions teòriques i exemples pràctics
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Arquitecte Planificació, disseny i gestió d'espais urbans