Aspectes clau en la gestió i organització de la prevenció de riscos laborals en les entitats locals

Acció formativa

Aspectes clau en la gestió i organització de la prevenció de riscos laborals en les entitats locals

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local
Requisits
Ser membre de l'Espai Prevenció.Màxim dues places per Ajuntament.
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
15
Màxim
20
Canal
Presencial
Durada:
4,0 h
Presencial
4,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
sessió de formació

Programa, avaluació i acreditació

- Com pot ajudar un desenvolupament eficaç de l’activitat preventiva en la gestió diària dels directors/es de Recursos Humans, en l’àmbit de l’administració local?- Com integrar la Prevenció de Riscos Laborals (PRL) en l’administració local, per aconseguir-ne el desenvolupament eficaç i desitjat?- Com implantar un sistema de gestió en PRL en l’administració local? - Quines son les principals eines de gestió per planificar les actuacions en matèria PRL?- Obligació o necessitat de constituir un servei de prevenció propi (SPP) o crear una unitat organitzativa/departament dedicat en exclusivitat a la gestió de la PRL en l’administració local? - Rol del servei de PRL en el procés d’integració de l’activitat preventiva.- Quins processos administratius es recomana portar a terme i quins requisits son necessaris per constituir un SPP en l’administració local? Dependència jeràrquica, perfils tècnics, competències, número d’integrants, funcions.- Quina hauria de ser la interrelació dels recursos tècnics propis en matèria de PRL, amb els recursos contractats amb un servei de prevenció aliè (SPA)?- Plec tècnic per a l’adjudicació d’activitats preventives en un SPA: beneficis i desavantatges quan s’externalitzen activitats preventives.

Adquirir els coneixements teoricopràctics necessaris per establir una organització en prevenció de riscos laborals funcional, estable i efectiva, en l’administració local.

Taller teoricopràctic en el que es fomentarà la participació de les persones assistents.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic prevenció riscos laborals Programes i mesures de prevenció de riscos laborals
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic recursos humans Programes i mesures de prevenció de riscos laborals