Aspectes jurídics rellevants per l'elaboració de l'Oferta Pública d'Ocupació

Acció formativa

Aspectes jurídics rellevants per l'elaboració de l'Oferta Pública d'Ocupació

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local
Requisits
Les persones que optin a aquesta formació han de ser necessàriament de l'àmbit de RRHH i/o organització i desenvolupar funcions directament relacionades amb el contingut del curs.
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
25
Canal
Videoformació
Durada:
3,0 h
Presencial
0,0 h
Videoformació
3,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
Curs

Programa, avaluació i acreditació

. Normativa pressupostària i casuistica.

. Conèixer el marc legal per confeccionar OPO i Plans d'estabilització i d'ocupació de personal i les possibles diferents conseqüències jurídiques.

Metodologia expositiva amb interacció amb els assistents. Xat escrit, preguntes freqüents i exercici a corregir en les següents sessions.
Assistència
Producte de treball
Assistènciai participació a les sessions.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic organització Planificació dels recursos humans
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic recursos humans Planificació dels recursos humans