Aspectes pràctics de les instal·lacions d’enllumenat públic per a tècnics municipals

Acció formativa

Aspectes pràctics de les instal·lacions d’enllumenat públic per a tècnics municipals

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis de Medi Ambient
Nombre de participants:
Mínim
12
Òptim
15
Màxim
20
Canal
Videoformació amb aula virtual
Durada:
8,0 h
Presencial
0,0 h
Videoformació
8,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

-Materials, característiques i distribució de les lluminàries en l’enllumenat públic.-Requisits mínims que han de complir els plecs de condicions dels contractes d’enllumenat públic.

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 7. Energia neta i assequible, 9. Indústria, innovació i infraestructures i 13. Acció climàtica.- Conèixer quins són els aspectes més importants alhora de decidir quins tipus d’enllumenat instal·lem al nostre municipi (materials, característiques i distribució).- Saber quins han de ser els requisits mínims a contemplar en els plecs de condicions dels contractes de manteniment de l’enllumenat.

- Les dues primeres sessions estaran dedicades a l’enllumenat exterior i les dues últimes a l’enllumenat interior, centrat en les instal·lacions esportives. - El curs es molt concret i enfocat a aspectes pràctics presents a la realitat dels tècnics municipals.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer Projectes de millora energètica
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer tècnic Projectes de millora energètica
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Tècnic medi ambient Projectes de millora energètica