Avaluació de l'acompliment i carrera professional

Acció formativa

Avaluació de l'acompliment i carrera professional

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local
Requisits
- Les persones que optin a aquesta formació han de ser necessàriament de l'àmbit de RH i/o organització.
- Màxim dues places per Ajuntament.
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
25
Canal
Presencial
Durada:
12,0 h
Presencial
12,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

• Marc normatiu i context d'aplicació.
• Desenvolupament del lloc de treball.
• Avaluació de competències professionals.
• L’avaluació de l’acompliment en la funció pública i les seves aplicacions.
• L’avaluació de l’acompliment i la seva projecció sobre la carrera professional.
• Anàlisi d’experiències en l’administració pública.
• Consideracions sobre les dificultats i l'aplicabilitat.
• Les modalitats de carrera professional.

. Identificar els aspectes claus de l'avaluació de l'acompliment en les administracions locals, capacitant els/les assistents per al disseny d'un sistema basat en competències professionals.

Es combina l’exposició de continguts de coneixement amb la discussió i resolució de casos que exemplifiquen la seva aplicació.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic formació Avaluació i carrera professional
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic recursos humans Avaluació i carrera professional