Càlcul d'instal·lacions d'autoconsum amb energia fotovoltaica, biomassa i altres renovables

Acció formativa

Càlcul d'instal·lacions d'autoconsum amb energia fotovoltaica, biomassa i altres renovables

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis de Medi Ambient
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
25
Canal
Presencial
Durada:
24,0 h
Presencial
24,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

- Autoconsum. Context actual.- Microcogeneració amb biomassa: característiques, aplicacions, dimensionament.- Energia solar fotovoltaica: característiques, aplicacions, dimensionament, càlcul del potencial de FV en un municipi.- Visita a instal·lacions.

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 7. Energia neta i assequible, 9. Indústria, innovació i infraestructures i 13. Acció climàtica.- Conèixer els consums i costos energètics elèctrics del parc d’edificis existents i com obtenir la seva corba de consums.- Aparells de telemesura i teleconsum. Descarrega de dades de comptador.- Optimització de tarifes elèctriques. Potència amb períodes punta, pla i vall. Tipus de tarifes. Aplanament de la corba de consums.- Càlcul d'instal·lacions d’energia solar fotovoltaica amb autoconsums.- Càlcul d'instal·lacions d’autoconsum amb biomassa.- Redacció d’un projecte fotovoltaic.

Presentació teòrica amb exemples i casos pràctics, potenciant la interacció amb els alumnes. Es faran pràctiques amb ordinadors per calcular el potencial de FV en un municipi.
Assistència
Producte de treball
Es valorarà el treball segons les indicacions que es donaran als participants.

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Arquitecte Activitats de gestió ambiental
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Arquitecte tècnic Activitats de gestió ambiental
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer Projectes de millora energètica
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer tècnic Projectes de millora energètica
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Tècnic medi ambient Projectes de millora energètica