Canviem d'escenari! Intervenció socioeducativa a la llar familiar

Acció formativa

Canviem d'escenari! Intervenció socioeducativa a la llar familiar

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis de Benestar Social
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
22
Canal
Presencial
Durada:
20,0 h
Presencial
20,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

- Perfil professional i ètic. Missió- Estil d’intervenció educativa- Exigència i autoexigència. Responsabilitat- Estructures familiars actuals: urbanes, tradicionals, interculturals, transculturals i noves formes de família- Reconeixement de les potencialitats i límits del nostre patró familiar i del nostre sistema de valors- Concepte de llar- Concepte d’intervenció socioeducativa dins la llar- Metodologia pròpia d’intervenció- Eines d’intervenció i avaluació de la intervenció amb famílies- Tolerància vs respecte en el propi exercici professional- Rescat positiu- Assertivitat i Comunicació No Violenta de MB Rosenberg- Exercici: Diagnòstic, Proposta d’intervenció, Model d’avaluació

Els objectius del seminari se centren en l’aproximació de la intervenció socioeducativa a l’escenari natural dels usuaris, amb els avantatges i dificultats que presenta aquesta metodologia. Els objectius concrets són:- Reconèixer estructures familiars.- Ubicar-nos personalment i professionalment en l’univers de la família- Definir la intervenció socioeducativa a la llar- Apuntar el model comunicatiu d’intervenció- Exercitar casos

La metodologia oberta i de caire participatiu, on sempre es treballa amb casos pràctics propis del docent o dels professionals inscrits al curs; utilitzarem internet i les noves eines de treball en xarxa social
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Suport operatiu Serveis de benestar social Treballador familiar Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Serveis de benestar social Educador social Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Serveis de benestar social Psicòleg Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Serveis de benestar social Tècnic infància/família/gent gran/inclusió Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials
Tècnic especialista Serveis de benestar social Treballador social Habilitats en la intervenció professional en els serveis socials