Càpsules d'urbanisme i regeneració urbana

Acció formativa

Càpsules d'urbanisme i regeneració urbana

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats
Requisits
Personal tècnic i jurídic de les àrees d'urbanisme dels ens locals.
Nombre de participants:
Mínim
25
Òptim
40
Màxim
50
Canal
Videoformació
Durada:
2,0 h
Presencial
0,0 h
Videoformació
2,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
sessió de formació

Programa, avaluació i acreditació

Temàtica i continguts de les jornades a concretar en el moment de la seva programació, amb criteris d’oportunitat, necessitat i aplicabilitat a l’acció dels ens locals.

Aprofundir en el coneixement d’una temàtica específica a través d’aportacions concretes i aplicacions pràctiques.

Sessions pràctiques, presentació d'experiències i debat al voltant de la seva aplicació.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Habilitació nacional Serveis de suport intern Secretari/Interventor Desenvolupament de rols transversals
Tècnic auxiliar Serveis de desenvolupament territorial Inspector via pública Desenvolupament de rols transversals
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Arquitecte Projectes i actuacions de planejament urbanístic
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Arquitecte tècnic Projectes i actuacions de planejament urbanístic
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer Planificació, disseny i gestió d'espais urbans
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Enginyer tècnic Planificació, disseny i gestió d'espais urbans
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Tècnic habitatge Planificació, disseny i gestió d'espais urbans
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Tècnic medi ambient Planificació, disseny i gestió d'espais urbans
Tècnic especialista Serveis de desenvolupament territorial Tècnic mobilitat Planificació, disseny i gestió d'espais urbans
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic jurídic Projectes i actuacions de planejament urbanístic