Com crear un document de política de desenvolupament de la col·lecció d'una biblioteca pública

Acció formativa

Com crear un document de política de desenvolupament de la col·lecció d'una biblioteca pública

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis de Biblioteques
Requisits
Es seleccionarà aquelles biblioteques que s'han inaugurat posteriorment al 2013, data en què es va fer per darrera vegada aquest curs.
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
25
Canal
Presencial
Durada:
12 h
Presencial
12 h
Videoformació
0,0 h
Treball virtual
0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

Introducció a la Política de desenvolupament de la col·lecció
Diagnosi
Definició i objectius
El Pla estratègic i la PDC
Marc legal i normatiu
Anàlisi del context (externa i interna)
Anàlisi de la col·lecció. Col·lecció actual
Manteniment de la col·lecció
L’elaboració de la Política de desenvolupament de la col·lecció
Estructura bàsica d’una PDC
Criteris de selecció. Instruments per a la selecció
La creació de continguts digitals a la biblioteca i el moviment d’accés obert
Gestió de les adquisicions
Avaluació de la col·lecció
Polítiques de participació i difusió de la col·lecció amb els usuaris

Oferir suport a les direccions de biblioteques perquè elaborin el document de política de la col·lecció de la biblioteca.

Cada sessió s'estructurarà al voltant d'una exposició dels conceptes teòrics que s'hauran de treballar. Els assistents presentaran un esborrany de la política de la col·lecció que desenvoluparan. Compartiran dubtes, propostes i reptes.
Assistència
Producte de treball
Certificat d’aprofitament

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament executiu Serveis d'acció ciutadana Director biblioteca Desenvolupament de fons i col·leccions
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Bibliotecari Desenvolupament de fons i col·leccions