Com editar el portal de transparència local

Acció formativa
Com editar el portal de transparència local
Àmbit promotor de formació:
Gabinet d’Innovació Digital
Requisits:
S'adreça a personal que fa l'actualització de la informació de transparència en el portal de transparència ofert pel Consorci AOC.
Tots els assistents han de disposar de credencials per accedir al portal de transparència de la seva organització.
Nombre de participants: Mínim 10 | Òptim 20 | Màxim 30
Canal:
Videoformació
Durada: 10,0 h | Presencial 0,0 h | Videoformació 10,0 h | Treball en línia 0,0 h
Modalitat:
Curs

Programa, avaluació i acreditació

* Principis per a la publicació d'informació de transparència.
- Principis bàsics
- Recursos gratuïts.

* El portal de transparència de l'AOC.
- Estructura.
- Tipus d'ítems
- Aspectes bàsics d'edició.
- Recursos disponibles.
- Bones pràctiques.
- Els ítems automàtics.
- Els ítems manuals que es poden extreure de SICALWIN.
- Els ítems que es poden extreure del gestor d'expedients.

* Pràctiques d'edició.

* Pràctiques de creació de continguts pensats per al ciutadà.

- Identificar la informació objecte de transparència activa.
- Conèixer les funcions bàsiques de l'edició del portal de transparència de l'AOC.
- Conèixer els recursos disponibles per a la seva actualització.
- Conèixer eines i recursos per transformar la informació administrativa en informació propera al ciutadà.

L’acció formativa planteja als participants l'escolta activa i col·laborativa, empatitzant per conèixer les inquietuds i dubtes.
S’inicia amb breu qüestionari previ sobre el grau de maduresa de l’ens local i expectatives.
Combina aspectes teòrics i pràctics, com la creació d’indicadors i ítems en línia. Ús d’exemples de portals de transparència municipals de petits i mitjans ajuntaments.
Assistència
L'assistència i la participació en les sessions és obligatòria per obtenir l'acreditació de l'acció formativa.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Suport administratiu Transversal Administratiu Gestió de processos i e-administració
Suport administratiu Transversal Auxiliar administratiu Gestió de processos i e-administració