Com ser educador/a d'escola bressol? Competències, rols i emocions en joc

Acció formativa

Com ser educador/a d'escola bressol? Competències, rols i emocions en joc

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Educació
Requisits
Va adreçat a tot el claustre d'educadores d'una escola bressol municipal.
Ser educador/a d'escola bressol municipal.
Nombre de participants:
Mínim
10
Òptim
15
Màxim
20
Canal
Presencial
Durada:
18 h
Presencial
18 h
Videoformació
0,0 h
Treball virtual
0 h
Modalitat
taller

Programa, avaluació i acreditació

- El rol professional de l'educadora i de l'educador de l'escola bressol.
- Les competències de l'educadora i de l'educador d'escola bressol.
- Introducció a la intel·ligència emocional i la seva aplicació a l'escola bressol.
- L'assertivitat, recurs per a desenvolupar la intel·ligència emocional.

- Definir i situar el rol professional de l'educadora i de l’educador en el marc de l’escola bressol.
- Analitzar i entrenar les competències professionals de l’educadora i de l’educador de l’escola bressol.
- Desenvolupar la intel·ligència emocional d’aquests professionals.
- Conèixer i entrenar-se en el model de conducta assertiva.

El taller segueix una dinàmica totalment activa i participativa. Es parteix de les experiències i coneixements previs dels participants i a partir d’aquí s’amplien el seus coneixements amb les aportacions pròpies del curs. Potencia també el coaprenentatge entre els participants, aprofitant l’estructura presencial per crear espais de diàleg i intercanvi.
Totes les aportacions teòriques i de contingut parteixen d’una experiència o activitat prèvia de tipus vivencial que reforça l’aprenentatge. Aquestes activitats vivencials són debats, treball en petits grups, role playing, dinàmiques de grup, jocs, simulacions, tests, tècniques creatives i similars.
La metodologia es basa en què el centre de l’acció formativa són els participants i que en el procés formatiu són importants els tres sabers: saber, saber fer i saber ser. Es posa èmfasi especialment en la transferència dels temes del curs a l’àmbit professional.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic auxiliar Serveis d'acció ciutadana Educador escola bressol Habilitats docents a l'aula
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Mestre escola bressol Habilitats docents a l'aula