Comptabilitat d'ingressos delegats de l'ORGT

Acció formativa

Comptabilitat d'ingressos delegats de l'ORGT

Àmbit promotor de formació
Servei d'Assistència Econòmico-Financera
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
36
Màxim
47
Canal
Presencial
Durada:
5,0 h
Presencial
5,0 h
Videoformació
0,0 h
Treball en línia
0,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

Operacions comptables.Documentació ORGT.WTP: l’aplicació de gestió tributària pels ajuntaments.Càrrega dels fitxers de l’ORGT.

Ser capaç de realitzar la comptabilització dels ingressos de les entitats locals delegats a l’ORGT, mitjançant el mòdul de comptabilització automàtica del programari comptable.

Es treballarà fent èmfasi en la pràctica utilitzant el programa del mòdul de comptabilització d’ingressos de l’ORGT del programa de comptabilitat. Un exemple serveix de fil conductor per explicar els conceptes teòrics i l’operativa del mòdul.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic serveis econòmics Comptabilitat