Comptabilitat informatitzada bàsica Sicalwin

Acció formativa

Comptabilitat informatitzada bàsica Sicalwin

Àmbit promotor de formació
Servei d'Assistència Econòmico-Financera
Nombre de participants:
Mínim
11
Òptim
25
Màxim
25
Canal
Videoformació amb aula virtual
Durada:
20,0 h
Presencial
0,0 h
Videoformació
4,0 h
Treball en línia
16,0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

•Administració del sistema.•Tercers.•Pressupost de despeses.•Registre de factures.•Projectes i despeses amb finançament afectat.•Pressupost d'ingressos.•Expedients de modificació de crèdit.•Operacions no pressupostàries.•Comptabilitat general.•Tresoreria.•Sortides per impressora.•Mòdul d'elaboració de pressupost.•Operacions fi d'exercici.

Operar i interactuar amb el programari comptable per poder emprar-lo en la tasca diària d’una entitat local.

Visualització de vídeos.Realització d'exercicis dintre programari.Videoconferència amb els docents per resoldre dubtes.
Assistència
Proves d’aprenentatge
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Suport administratiu Transversal Administratiu Comptabilitat
Suport administratiu Transversal Auxiliar administratiu Comptabilitat
Tècnic especialista Serveis de suport intern Tècnic serveis econòmics Comptabilitat