Conducció de grups a l'espai familiar

Acció formativa

Conducció de grups a l'espai familiar

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis d'Educació
Requisits
Ser un professional que ja estigui treballant en un espai familiar municipal.
Nombre de participants:
Mínim
15
Òptim
20
Màxim
25
Canal
Presencial
Durada:
20 h
Presencial
20 h
Videoformació
0,0 h
Treball virtual
0 h
Modalitat
curs

Programa, avaluació i acreditació

- Definició del grup a l’Espai familiar.
- Característiques dels grups (funcionament, processos, estructures, relacions i interacció entre els seus membres).
- Habilitats que un conductor/a de grup d’Espai familiar ha d’entrenar per a l’òptim desenvolupament del seu rol professional.
- Com facilitar la cooperació necessària dins el grup per aconseguir una bona tasca.
- Manegament dels conflictes a l’Espai familiar.

- Identificar les característiques principals dels grups d’usuaris de l’Espai familiar.
- Millorar les habilitats de conducció que li permetin aconseguir resultats òptims, tant per a les persones que componen el grup com per al grup en el seu conjunt.
- Millorar el seu equilibri emocional per liderar eficaçment i de forma motivadora l’Espai familiar.

Exposicions teòriques amb activitats pràctiques
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic auxiliar Serveis d'acció ciutadana Educador escola bressol Habilitats docents a l'aula
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Mestre escola bressol Habilitats docents a l'aula
Tècnic especialista Serveis de benestar social Psicòleg Desenvolupament de l'educació local
Tècnic especialista Serveis de benestar social Treballador social Desenvolupament de l'educació local