Creació i dinamització d'un espai jove a la biblioteca

Acció formativa

Creació i dinamització d'un espai jove a la biblioteca

Àmbit promotor de formació
Gerència de Serveis de Biblioteques
Requisits
DIR/TB encarregat de redissenyar els espais de la biblioteca o que ja dinamitzi un espai jove en el seu equipament.
Nombre de participants:
Mínim
12
Òptim
17
Màxim
25
Canal
Videoformació amb aula virtual
Durada:
8,0 h
Presencial
0,0 h
Videoformació
6,0 h
Treball en línia
2,0 h
Modalitat
Curs

Programa, avaluació i acreditació

•Punt de partida: Què vol dir ser jove? Què necessiten de la biblioteca?.•Relació actual i futura entre la biblioteca i els joves.•Disseny i dinamització d’espais propis.•Participació dels joves en el disseny i creació de serveis propis.•Difusió.•Experiències d'èxit.

Proporcionar al personal de la XBM les eines i idees necessàries per a crear i dinamitzar espais joves a les biblioteques.

Cada sessió s'estructurarà al voltant d'una exposició de conceptes teòrics que s'hauran de treballar. A la darrera sessió es vol comptar amb la participació d'un parell de direccions de biblioteques que disposin d'espais joves per tal que expliquin la seva experiència.
Certificat d’assistència

Destinataris

Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Tècnic auxiliar Serveis d'acció ciutadana Tècnic auxiliar biblioteca Aprenentatge permanent
Tècnic especialista Serveis d'acció ciutadana Bibliotecari Aprenentatge permanent